schoolreizen
home
contact
voorstellingen
taskforce
feesten
workshops
actueel
             
            Fantasietheater Kaleidoscoop is verhuisd naar: www.kaleidoscoop.info
Bellenblazen
Zoals een kaleidoscoop met kleine stukjes glas en kralen een mozaïek vormt, zo vormt Fantasietheater Kaleidoscoop met kleine losse scènes een fantasiewereld. Een snelle opeenvolging van miniatuur verhalen schept een droomwereld waarin alles mogelijk is. Bij Fantasietheater Kaleidoscoop lopen poppenspel, kostuumtheater en improvisatietoneel moeiteloos in elkaar over.

Inleiding

Fantasietheater Kaleidoscoop is in 2001 opgericht door Karin Hernandez. In de loop van de jaren maakte en speelde zij een scala aan voorstellingen voor verschillende doelgroepen, zowel solo als met medespelers. Daarnaast geeft zij les op scholen en in haar eigen theaterschool “De Musical Club”.

Fantasietheater Kaleidoscoop streeft er naar om voor iedere doelgroep te spelen. Door het schrijven van voorstellingen op maat kan rekening gehouden worden met de specifieke mogelijkheden en de belevingswereld van de doelgroep.

Omdat wij als theatergroep niet bekend zijn met elke doelgroep, wordt van te voren uitgebreid overleg gepleegd met de opdrachtgever en eventueel verder onderzoek verricht.

Multiculturele samenleving

De voorstellingen van Fantasietheater Kaleidoscoop zijn open van karakter.

Door ruimte te geven voor eigen interpretatie en fantasie, kunnen voorstellingen vanuit verschillende achtergronden op eigen manier worden beleefd.

Mensen met een beperking

Optreden voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking vereist inzicht in de mogelijkheden van de betreffende groep. Om het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten, is overleg met de begeleiders essentieel.

Soms is het aan te raden om de sfeer van een groep te ervaren door vooraf een dag mee te lopen. Indien er veel verschillende beperkingen binnen een groep zijn, proberen we om voor elk individu een aansluitingspunt te vinden.

Jong versus oud

De meeste voorstellingen van Fantasietheater Kaleidoscoop zijn ontwikkeld voor jonge kinderen, omdat de vraag voor deze doelgroep het grootst is, maar we spelen ook voor volwassenen en bejaarden. Bij voorstellingen voor volwassenen spelen we over het algemeen verhalen met een filosofische achtergrond.

De combinatie van kinderen en bejaarden blijkt positief te werken. Een speciale groep vormt de dementerende bejaarde. Veelal wordt deze groep verwaarloosd binnen theater omdat (zo wordt gesteld) ze er toch niks van herinneren.

Binnen Fantasietheater Kaleidoscoop wordt echter anders gedacht. Geluk is groter dan een herinnering. Door ons spel blijken we steeds weer een stralende glimlach op een gezicht kunnen toveren en spontane knuffels te krijgen. Al wordt het moment niet onthouden, hij is er wel geweest.

Religieuze separatie

Elke speler binnen Fantasietheater Kaleidoscoop heeft een eigen religieuze interpretatie. Ook spelen we vaak in verschillende religieuze kringen. Wij streven daarom naar neutrale voorstellingen. Voorstellingen die ruimte laten voor iedere geloofsovertuiging. De verhalen zijn algemeen menselijk en interpreteerbaar binnen eigen visie. Zo kan ons werk eerder binden dan separeren.

Bijzondere mensen en wensen

Een zeventigste verjaardag in het bos, een bruiloft op hunebedden, maar ook een veertigjarig huwelijk vol herinneringen of een keramiste met een passie. Al deze bijzondere mensen hebben bijzondere verhalen en vormen een bron van inspiratie. Voor deze mensen creëren we een voorstelling die net zo uniek is als zij zelf zijn.